تحلیل دکتر محمد طبیبیان از بودجه 1402

به تحلیل دکتر طبیبیان

اقتصاد کشور تولید ارزش چندانی نخواهد داشت تا از آن مالیات گرفته شود و خواه نا خواه حکومت و مردم هر دو فقیر تر می شوند چنانکه سرجمع شده اند. حالا می خواهید ادامه بدهید سَلَمنا. سال آتی از ظهور تورم بالاتر اقتصاد ضعیف تر و بحران های غول آسا تعجب نکنید.

به گزارش نباءخبر،هم اکنون بحث هایی در باره بودجه در جراید و شبکه های اجتماعی مطرح است. در جمع بندی چنین به نظر می رسد که توجه خاصی به افزایش بودجه های دستگاه های تبلیغاتی و خبری، نهاد ها و برنامه های ذهنیت سازی، نهاد های حوزوی، و تشکیلات امنیتی شده و بودجه این دستگاه ها از نرخ رشد بسیار بالایی بر خوردار است. همچنین صحبت از اندیشیدن برای مالیات گیری تهاجمی است.دراین باره چند نکته را یاد آور می شوم:

یکم این که اگر قرار بود در جهت صحیح گام برداشته شود در واقع باید بودجه این نهاد ها کاهش یابد، زیرا تا کنون هرچه منابع به داخل آنان ریخته شده همان نتیجه ای که ایشان انتظار داشتند را معکوس تحویل داده اند. به جای افزایش بودجه این نهادها به نظر می رسد اگر منابع برای خدمات و پروژه های مفید و اشتغال زا وترمیم کننده بنیه تولید اقتصاد هزینه شودکارسازت است. اگر اطلاعات منتشر شده صحیح است بنابر این تصمیم گیری از نوع انتخاب وارونه است.

دوم در امر مالیات گیری دو اصل پایه ای وجود دارد. یکم اصلی که در دنیا هشتصد سال سابقه دارد و در هر کتاب مالیه ذکر می شود، و در قوانین اساسی تاکید می شود، و آن این که هیچ مالیاتی اخذ نمی شود بدون این که نماینده مالیات دهنده، یعنی نماینده عموم مردم، وضع کرده باشد. انگلیسی آن No taxation without representation. می شود.کسانی که به مجلس حد اقلی رضایت دادند باید به مالیات حد اقلی رضایت دهند. مالیات گیری زوری، مثل غارت می شود، فقط یک بار در آمد حاصل می کند. یک نفر را دوبار نمی توان غارت کرد چون در دفعه اول اموالش را از دست داده است. مردم راه فرار را پیدا می کنند و همچنین از سطح فعالیت اقتصادی می کاهند.

اصل دوم این است که هر نوع مالیات باید از تنعم گرفته شود نه از عسرت. مردم و کسبه ای که روزگارشان در حال تنزل است را تحت فشار قرار دادن یعنی شیره اقتصاد را کشیدن. یعنی اقتصاد کشور تولید ارزش چندانی نخواهد داشت تا از آن مالیات گرفته شود و خواه نا خواه حکومت و مردم هر دو فقیر تر می شوند چنانکه سرجمع شده اند. حالا می خواهید ادامه بدهید سَلَمنا. سال آتی از ظهور تورم بالاتر اقتصاد ضعیف تر و بحران های غول آسا تعجب نکنید.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید