دستورالعملهای سلوکی و عرفانی از علامه جعفری (ره)

دستورالعملهای سلوکی و عرفانی از علامه جعفری (ره)

به گزارش نباء خبر ،دستورالعملهای سلوکی و عرفانی از علامه جعفری (ره) ،اشتغالات و علایق دنیوی مانند ثروت اندوزی ، مقام جویی ، شهرت طلبی و محبوبیت خواهی میان مردم ، از امور تباه کننده سیر و سلوک اند.
به گزارش خبرنگار معارف باشگاه خبرنگاران؛ علامه جعفری (ره) می فرماید:
سیر و سلوک دارای چند مانع است :
۱ . سالک در هیچ لحظه ای از لحظات حرکت خود نبایداحساس وصول یا امتیاز برتری کند ، اگر چنین آفتی گریبان سالک را بگیرد ، نه تنها از حرکت به مراحل بعد باز خواهد ماند ، بلکه نفس کمال جوی او به قهقرا خواهد رفت .
۲ . اشتغالات و علایق دنیوی مانند ثروت اندوزی ، مقام جویی ، شهرت طلبی و محبوبیت خواهی میان مردم ، از امور تباه کننده سیر و سلوک اند ، البته اگر ثروت و مقام وسیله ای جهت تنظیم حیات خود و دیگران باشد ، نه تنها مانع ره کمال نمهواهد بود ، بلکه به خاطر مشقتهایی که سالک در این مسیر تحمل می کند ، عبادت تلقی خواهد شد .
۳ . اشباع حس خودخواهی – به هر شکل و با هر وسیله – مانع نیرومندی برای سیر و سلوک است . ادعای تزکیه نیز سد راه کمال است . بر خی ادعای تزکیه را به عنوان بیان واقعیت ، ناشی از خودخواهی نمی دانند ، اما عرفای بزرگ این مطلب را نمی پذیرند ، زیرا همه عظمتها و امتیازات سالک ، از الطاف الهی است و استناد آنها به خود نوعی شرک محسوب می شود .
۴ . شکوفاییها و روشناییهای خیره کننده که در حالات عرفانی برای سالک حاصل می شود ، از دیگر موانع سیر و سلوک است . برخی از اهل سلوک با بروز این حالات لذتبار خود را گم می کنند و این حالات را آخرین منزلگاه کمال تلقی می کنند ، در حالی که این حالات فقط برای تشویق و تحریک سالک جهت ادامه راه است .
۵ . به فعلیت رسیدن قدرتهای شگفت انگیز ، نظیر اطلاع از دلها ، امور مخفی ، اخبار گذشته و اینده ، تصرف در امور مادی و نفوس ، گاه سالک را از کمال باز می دارد . سالک باید بداند کههدف وی وصول به حق است ، نه تحقق کرامات ، وصول به لقای الهی برتر و با عظمتر از کشف و کرامات است .
۶ . حالت آرامش و ازادی مطلق و اشراف بر عالم هستی از عظمتهای شگفت انگیز روح است ، که اگر سالک آ نرا از خود بداند ، ممکن است از عظمت روح خود غفلت کرده ، ادعای انا الحق کند .
۷ . احساس شکوفایی و ابتهاج روح نشانه ورود به جاذبه الهی و تجلی صفات حق تعالی بر دل سالک است . سالک باید مراقب باشد که این احساس سد راه کمال او نشود .

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید