رده‌بندی کشورها بر اساس بیشترین کسری و مازاد بودجه

کسری بودجه
کسری بودجه

بیشتر کشورهای جهان در حال حاضر کسری بودجه خود را به کمتر از پنج درصد تولید ناخالص داخلی خود رسانده اند و تعداد کمی از کشورها نیز با مازاد بودجه مواجه هستند.

به نقل ازصدانیوز، تا پایان سال ۲۰۱۸ کشور کویت با ۱۱.۴ درصد نسبت مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی، و ونزوئلا با ۲۰ درصد نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلیُ رکوردداران بیشترین میزان مازاد و کسری بودجه هستند.
بیشتر کشورهای جهان در حال حاضر کسری بودجه خود را به کمتر از پنج درصد تولید ناخالص داخلی خود رسانده اند و تعداد کمی از کشورها نیز با مازاد بودجه مواجه هستند.
کشورهای دارای بیشترین کسری بودجه:
۱- ونزوئلا
نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۲۰ درصد
۲- اریتره
نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۲.۶ درصد
۳- بحرین
نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۱.۷ درصد
۴- زیمباوه
نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۱.۱ درصد
۵- لبنان
نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۱ درصد
۶- عربستان
نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۹.۲ درصد
۷- عمان
نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۹ درصد
۸- سودان
نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۸.۵ درصد
کشورهای دارای بیشترین مازاد بودجه:
۱-کویت
نسبت مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۱.۴ درصد
۲- نروژ
نسبت مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۷.۳ درصد
۳- عراق
نسبت مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۶.۲ درصد
۴- جزایر فارو
نسبت مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۵.۱ درصد
۵- جزایر کایمن
نسبت مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۳.۵ درصد
کسری بودجه در دیگر کشورها
تا پایان سال ۲۰۱۸ نسبت کسری بودجه ب تولید ناخالص داخلی برای استرالیا معادل ۰.۶ درصد،
بلژیک ۰.۷ درصد،
برزیل ۷.۱ درصد،
کانادا ۰.۷ درصد،
چین ۴.۲ درصد،
اتحادیه اروپا ۰.۷ درصد،
فرانسه ۲.۵ درصد،
هند ۳.۴۲ درصد،
ایتالیا ۲.۲ درصد،
پاکستان ۵.۸ درصد،
اسپانیا ۲.۵ درصد،
ترکیه ۲ درصد،
امارات ۱.۸ درصد،
انگلیس ۱.۹ درصد و
آمریکا ۳.۸ درصد بوده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید