زاغفر
زاغفر

به گزارش صدانیوز،سال گذشته و سه ماه اول سال جاری که آقای رئیس جمهور از وضعیت خوب اقتصاد بر دولت و بر ملت بالیندند! و آن را معجزه مردم خواندند که هیچ معجزه ای صورت نگرفته اقتصاد نه تنها از رکود خارج نشده بلکه این جسم به کما رفته اقتصادی کمی حالش وخیم تر شده و شرایط هر روز آن سخت تر از روز گذشته می شود. از این رو آنچه آقای رئیس جمهور آن را معجزه نامید و به صورت تلویحی به دولتی که عامل چنین مدیریتی بوده که همانند کشورهای دیگر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد منفی اقتصادی نداشته اند! به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، چرا که حال اقتصاد ما بسیار بد است.
«تصمیمات دولتی» با اقتصاد کشور چه کرده است؟

حسین راغفر؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا  در واکنش به سخنان آقای روحانی در نشست با اعضای ستاد مقابله با کرونا در خصوص رشد اقتصادی کشور در دوران کرونا گفت: آنچه که آقای روحانی به عنوان بالاترین مدیر اجرایی کشور درباره رشد اقتصادی ایران و رشد منفی اقتصادهای بزرگ دنیا از آن صحبت کردند باز هم اشاره ای به مواردی بود که هیچ گاه به صورت رسمی نمی توان به چنین آمارهایی دل خوش کرد.

وی در ادامه تصریح نمود: آنچه آقای روحانی به اقتصاد ایران نسبت دادند و آن را معجزه ای به نام مردم نامیدند که اقتصاد ایران در سه ماه اول سال جاری ۱٫۷رشد داشته اما کشورهای دیگری بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از شرایط کرونایی لطمات اقتصادی وزیان های مختلف دیده اند باز هم شبیه همان آمارگویی های همیشگی است که نه تنها چیزی از دل آن بیرون نمی آید بلکه تناقض گویی های دولت را در امر آماردهی درست رشد اقتصادی به چالش شدیدی می کشد.

استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با ابراز ناامیدی از امیدواری به آماردهی های دستگاه های دولتی گفت: قطعا اقتصاد ایران بسیار کوچک شده است. اقتصادی که حتی با سال ها و ماه های پیش هم قابل مقایسه نیست لذا تشبیه اقتصاد ما با اقتصادهای دیگر اصلا غیر قابل قبول است. از سوی دیگر بنده به دلیل تناقض گویی ها ودست کاریهایی که در آمارها اتفاق می افتد مدت های مدیدی است که اعتماد خود را به آمارهایی که از ناحیه مراکز دولتی منتشر می شود از دست داده ام. متاسفانه آمار مرکز آمار با آمارهای بانک مرکزی از یک موضوع مشخص درایران در حالی که هر دو نهاد زیر نظر دولت است بسیار متناقض است!

وی دراین باره خاطر نشان کرد: چگونه می توان به آمارهایی از این دست که سراسر تناقض و تفاوت های آشکار با آنچه در اقتصاد کشور و در زندگی روزمره و معیشت مردم می گذرد اعتما کرد. لذا بنده به هیچ وجه خودم را درگیر این آمارها نمی کنم و بدان اعتنایی ندارم چرا که وضعیت بازار، تولید، اشتغال و نبود رفاه عمومی گویای مهمی از آنچه بر سر اقتصاد آمده است می باشد لذا نیازی نیست منتظر آمار دهی های آقای رئیس جمهور باشیم.

حسین راغفر اقتصاددان واستاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: سال گذشته اقتصاد ایران منهای ۶٫۵ بود آنچه آقای روحانی در روزهای اخیر در جلسه ستاد مقابله با کرونا بدان اشاره کردند که رشد منفی امسال ما ۱٫۶ بوده در راستای همان رشد منفی سال گذشته است، نه اینکه ما امسال رشد اقتصادی داشتیم بلکه رشد منفی ما بیشتر شده است اما چون ارتباط خاصی با جهان به لحاظ تجاری و اقتصادی نداریم قطعا با شیوع کرونا که تجارت جهانی قطع شد، اقتصاد قطع شده ما مشخص است که از نبود تجارت و از دست رفتتن مبادلات نسبت به کشورهایی که مبادلات و تجارت های بزرگ در عرصه جهانی دارند کمتر آسیب می خورد.

وی در پایان تصریح کرد: اقتصاد ایران چندین سال است که درگیر رکود تورمی عمیقی است. قطعا این رکود تورمی از دو سال گذشته با شدت یافتن تحریم ها به مراتب سنگین تر ونفس بر تر شده است لذا سال گذشته و سه ماه اول سال جاری که آقای رئیس جمهور از وضعیت خوب اقتصاد بر دولت و بر ملت بالیندند! و آن را معجزه مردم خواندند که هیچ معجزه ای صورت نگرفته اقتصاد نه تنها از رکود خارج نشده بلکه این جسم به کما رفته اقتصادی کمی حالش وخیم تر شده و شرایط هر روز آن سخت تر از روز گذشته می شود. از این رو آنچه آقای رئیس جمهور آن را معجزه نامید و به صورت تلویحی به دولتی که عامل چنین مدیریتی بوده که همانند کشورهای دیگر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد منفی اقتصادی نداشته اند! به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، چرا که حال اقتصاد ما بسیار بد است.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید