۱۵۰ میلیون نفر در فقر شدید ناشی از کرونا تا سال ۲۰۲۱

 به نقل از راشاتودی

کرونا

به گزارش صدانیوز،بانک جهانی نسبت به افزایش فوق العاده فقر جهانی برای اولین بار طی بیست سال گذشته هشدار داد.

به نقل از راشاتودی، بانک جهانی هشدار داد: فقر شدید جهانی در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار در بیش از ۲۰ سال گذشته به دلیل اختلال ناشی از بحران ویروس کرونا افزایش فوق العاده خواهد یافت.

طبق گزارشی جدید، پیش بینی می شود همه گیریCovid-۱۹ امسال ۸۸ تا ۱۱۵ میلیون نفر دیگر را به فقر شدید برساند که بسته به شدت انقباض اقتصادی کل جمعیت تا سال ۲۰۲۱ به ۱۵۰میلیون نفر می رسد.

فقر شدید، که به عنوان زندگی روزانه با کمتر از ۱.۹۰ دلار تعریف شده است، احتمالاً بین ۹.۱ تا ۹.۴ درصد از جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. این نشان دهنده بازگشت به نرخ ۹.۲ درصدی در سال ۲۰۱۷ است. اگر همه گیری خارج از کنترل نشود، انتظار می رود نرخ فقر در سال ۲۰۲۰ به ۷.۹ درصد کاهش یابد.

رییس گروه بانک جهانی دیوید مالپاس گفت: این همه گیری و رکود جهانی ممکن است بیش از ۱.۴درصد از جمعیت جهان را در فقر شدید قرار دهد. برای تبذیل این عقب گرد جدی به پیشرفت در توسعه و کاهش فقر، کشورها باید با اجازه دادن به سرمایه، نیروی کار، مهارت ها و نوآوری برای ورود به مشاغل و بخش های جدید، خود را برای یک اقتصاد متفاوتی پساکرونایی آماده کنند.

بانک جهانی تخمین می زند که تا سال ۲۰۳۰، نرخ فقر جهانی حدود هفت درصد باشد. در حالی که کمتر از یک دهم جمعیت جهان با درآمد کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز زندگی می کنند، نزدیک به یک چهارم جمعیت با درآمد کمتر از ۳.۲۰ دلار در روز زندگی می کنند و بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان (تقریبا ۳.۳ میلیارد نفر) با درآمد کمتر از۵.۵۰ دلار در روز زندگی می کنند.

لحظه کنونی این بحران فوق العاده است. هیچ بیماری قبلی به سرعت Covid-۱۹ به یک تهدید جهانی تبدیل نشده است.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید