کرونا با اقتصاد آمریکا چه کرد؟

به تحلیل کارشناسان اقتصادی

به گزارش نباء خبر،به نظر می‌رسد شانس با ترامپ همراه بود و تا پیش از همه گیری ویروس کرونا از این رشد اقتصادی بهره برد اما برخی نمودار‌ها نشان می‌دهد که با شیوع این ویروس اقتصاد در دوران ترامپ شرایط وخیمی پیدا کرده است.
در ابتدای دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ اقتصاد آمریکا در وضعیت نسبتا پایداری قرار داشت. نرخ بیکاری حدود ۴.۷ درصد و رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سالانه ۲.۵ درصد بود.  با این حال بدهی ملی بالاترین سطح خود از دهه ۵۰ میلادی را تجربه می‌کرد.
به نظر می‌رسد شانس با ترامپ همراه بود و تا پیش از همه گیری ویروس کرونا از این رشد اقتصادی بهره برد اما برخی نمودار‌ها نشان می‌دهد که با شیوع این ویروس اقتصاد در دوران ترامپ شرایط وخیمی پیدا کرده است.
با نگاهی به چند نمودار می‌توان وضعیت شاخص‌های اقتصادی مختلف در دوران ترامپ را با دیگر روسای جمهور مقایسه کرده و به نتیجه‌گیری در مورد آن رسید.
ترامپ با اقتصاد آمریکا چه کرد؟
ترامپ با اقتصاد آمریکا چه کرد؟
همان طور که این نمودار مرتبط با درصد ایجاد شغل نشان می‌دهد تا پیش از شیوع ویروس کرونا وضعیت پایداری در این حوزه وجود داشته است اما کرونا ضربه سنگینی به روند ایجاد شغل در این کشور زده است. ۱۵ درصد مشاغل آمریکا ظرف دو ماه از بین رفته و ترامپ صاحب رکورد بدترین سقوط ایحاد شغل جدید شده است.
ترامپ با اقتصاد آمریکا چه کرد؟
ترامپ با اقتصاد آمریکا چه کرد؟
در نمودار نرخ بیکاری نیز ترامپ وضعیت خوبی ندارد و همان طور که مشخص است، با وجود این که ترامپ در یکی از بهترین وضعیت‌های بیکاری فرمان اقتصاد آمریکا را بر عهده گرفت، نرخ بیکاری در اثر ویروس کرونا تا ۱۴.۷ درصد نیز رشد داشت و در دوران هیچ رییس جمهوری این میزان از رشد بیکاری وجود نداشته است.
ترامپ با اقتصاد آمریکا چه کرد؟
ترامپ با اقتصاد آمریکا چه کرد؟
بازار مسکن یکی دیگر از حوزه‌های مورد بررسی است که با وجود بحران کرونا کاهش نداشته است. یکی از دلایل این مساله نرخ پایین سود بانکی و نیز همه‌گیر شدن کار از خانه است که باعث شده خرید خانه در اطراف شهرها بیشتر شده و در اثر آن نرخ مسکن بالاتر رود. بنابراین قسمت مسکن از زمان روی کار آمدن ترامپ تا کنون ۲۱ درصد افزایش داشته است.
ترامپ با اقتصاد آمریکا چه کرد؟
ترامپ با اقتصاد آمریکا چه کرد؟
یکی دیگر از نمودارهای مورد بررسی در دوران ترامپ به بدهی آمریکا مربوط است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا حالا به بیشترین حد از جنگ جهانی دوم به بعد رسیده است. در زمان روی کار آمدن ترامپ نسبت این بدهی ۷۶ درصد بود اما اکنون به ۱۰۵ درصد رسیده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید