اعلامیه «حکم می‌کنم» رضاخان پس از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹

به نقل از منابع تاریخی

کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضاخان میرپنج، فرمانده قزاق آتریاد همدان، با همکاری سیدضیاءالدین طباطبایی و سرلشکر ادموند آیرونساید، افسر انگلیسی رئیس نیروی شمال ایران، علیه کابینه سپهدار اعظم فتح الله اکبر، رئیس الوزرای ایران اجرا شد. هدف این کودتا سرنگونی سلطنت قاجار نبود، اما آغاز پیشروی رضاخان به سمت وزارت جنگ و پس از آن نخست وزیری و در آخر تاسیس سلسله پهلوی بود.

به گزارش نباءخبر، پس از آنکه قوای قزاق وارد تهران شدند، اعلامیه‌ای ۹ ماده‌ای با عنوان «حکم می‌کنم» توسط قوای قزاق به در و دیوار تهران چسبانده شد.
کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضاخان میرپنج، فرمانده قزاق آتریاد همدان، با همکاری سیدضیاءالدین طباطبایی و سرلشکر ادموند آیرونساید، افسر انگلیسی رئیس نیروی شمال ایران، علیه کابینه سپهدار اعظم فتح الله اکبر، رئیس الوزرای ایران اجرا شد. هدف این کودتا سرنگونی سلطنت قاجار نبود، اما آغاز پیشروی رضاخان به سمت وزارت جنگ و پس از آن نخست وزیری و در آخر تاسیس سلسله پهلوی بود.

پس از آنکه قوای قزاق وارد تهران شدند، اعلامیه‌ای ۹ ماده‌ای با عنوان «حکم می‌کنم» توسط قوای قزاق به در و دیوار تهران چسبانده شد. متن این اعلامیه به شرح زیر است:

اعلامیه «حکم می‌کنم» رضاخان پس از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ +عکس

حکم می‌کنم:

مادهٔ اول ـ تمام اهالی شهر طهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند.

مادهٔ دوم ـ حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت ۸ بعدازظهر غیر از افراد نظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر، کسی نباید در معابر عبور نماید.

مادهٔ سوم ـ کسانی که از طرف قوای ناظمی و پلیس مظنون به اخلال آسایش و انتظامات واقع شوند، فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد.

مادهٔ چهارم ـ تمام روزنامجات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و برحسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد، باید منتشر شوند.

مادهٔ پنجم ـ اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف و در معابر هم اگر بیش از سه نفر گرد هم باشند، با قوهٔ قهریه متفرق خواهند شد.

مادهٔ ششم ـ درب تمام مغازه‌های شراب فروشی و عرق‌فروشی، تئاتر و سینماتگراف ها و کلوپ‌های قمار باید بسته شود و هر مست که دیده شود، بمحکمهٔ نظامی جلب خواهد شد.

مادهٔ هفتم ـ تا زمان تشکیل دولت، تمام ادارات و دوائر دولتی، غیر از ادارهٔ ارزاق تعطیل خواهند بود. پستخانه، تلفونخانه، تلگرافخانه هم مطیع این حکم خواهند بود.

مادهٔ هشتم ـ کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمهٔ نظامی جلب و به سخت‌ترین مجازات‌ها خواهند رسید.

مادهٔ نهم ـ کاظم خان به سمت کماندانی شهر انتخاب و معین می‌شود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود.

اعلامیه «حکم می‌کنم» رضاخان پس از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ +عکس


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید