ائتلاف سعودی و چرخش به سمت پیشنهادات پیشین صنعاء/دادن امتیاز و فرار از شکست

ائتلاف سعودی

براساس گزارش روزنامه لبنانی «الاخبار»، همزمان با پیشروی نیروهای صنعاء به سمت شهر مأرب و رسیدن به آخرین مناطق حد فاصل با مرکز این استان، ائتلاف سعودی برای دور زدن این شکست سخت از راه میانجی‌ های منطقه‌ای، آمادگی خود را برای پذیرش ابتکار پیشین صنعاء در ارتباط با مأرب اعلام کرده است.

یادداشت مصطفی مطهری؛ به گزارش نبأخبر براساس گزارش روزنامه لبنانی «الاخبار»، همزمان با پیشروی نیروهای صنعاء به سمت شهر مأرب و رسیدن به آخرین مناطق حد فاصل با مرکز این استان، ائتلاف سعودی برای دور زدن این شکست سخت از راه میانجی‌ های منطقه‌ای، آمادگی خود را برای پذیرش ابتکار پیشین صنعاء در ارتباط با مأرب اعلام کرده است.

تحلیل رویداد

۱- اخبار جبهه مأرب به عنوان یکی از محورهای مهم درگیری در عرصه زمینی در میدان یمن حاکی از موفقیت انصارالله و نیروهای تحت امر آن دارد؛ بطوریکه شواهد میدانی گویای این موضوع است که مأرب در آستانه آزادسازی توسط دولت نجات ملی یمن می باشد. از این رو ائنلاف سعودی و نیروهای دولت مستعفی هادی که تحت حمایت ریاض قرار دارند با توجه به شرایط میدانی و نزدیک شدن دولت نجات ملی به آزادسازی مأرب و تسلط تمام و کمال بر آن، علاوه بر استفاده از تمام ابزارهای نظامی، ماه هاست که به سمت استفاده از ابزار سیاسی برای خروج از شرایط میدانی و فرار از شکست در مأرب روی آورده اند. در واقع سعودی با اذعان به این امر که نمی تواند تعادل به هم خورده در مأرب را از طریق فیزیکی و با استفاده از گزینه های موجود به وضعیت ثبات بازگرداند، استفاده از حربه های سیاسی – دیپلماتیک برای تغییر شرایط در مأرب را در دستور کار قرار داده است.

۲- بنا بر آنچه که در این گزارش خبری آمده است طرح پیشنهادی سعودی به صنعاء برای فرار از شکست در قالب امتیازهایی ارائه شده است؛ در واقع این امتیازات به سطح موافقت کامل با ابتکار «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی در صنعاء رسیده است که در پاییز سال گذشته میلادی درباره مأرب مطرح شد که از سوی ائتلاف و ریاض بدون جواب مانده بود. قابل ذکر است ابتکاری که مهدی المشاط آن را ارائه کرده بود شامل مواردی در بخش های نظامی – اقتصادی و سیاسی بود. بطوریکه بنا بر ابتکار المشاط توقف حملات پهپادی و موشکی صنعاء به داخل خاک سعودی که تلافی جویانه و در تقابل با تجاوز سعودی بود مشروط بر این بود که ریاض نیز از حمله به یمن و محاصره این کشور دست برداد. با این حال سعودی نه تنها نسبت به این پیشنهاد ابتکاری هیچگونه واکنشی نشان نداد بلکه به تشدید تجاوزات خود در ابعاد مختلف ادامه داد. حال چرخش سعودی به سمت طرحی که قریب به یکسال و نیم از آن می گذرد، با واقعیات میدانی یمن مرتبط است که در مأرب در حال رخ دادن می باشد. به عبارت بهتر قرار گرفتن سعودی و مزدوران یمنی وابسته به آن در ضعفِ میدانی مأرب موجب شده تا سعودی ابتکار المشاط را در قالب طرح پیشنهادی جدیدی به جریان بیاندازد. طرحی که به زعم سعودی در شرایط وخیمِ شکست آنها در مأرب می تواند راهگشا باشد.

۳- نکته مهم این است که با توجه به تلاش‌های صورت گرفته از سوی سعودی در این باره که هنوز نیز در جریان می باشد، علاوه بر عدم ارائه تضمین های سیاسی – عملیاتی در این پیشنهاد، عدم اعتمادی است که صنعاء به ائتلاف سعودی و متجاوزان دارد. در واقع سوابق پیشین ریاض در عدم پایبندی به تعهدات و آتش بس و نقض پیاپی آنها موجب شده تا صنعاء هرگونه پیشنهادی را در این باره به راحتی نپذیرد و یا به دیده تشکیک به آن بنگرد. مضافاً اینکه انصارالله و دولت نجات ملی با توجه به اهمیت موفقیت میدانی در مأرب و پیامدهای آزادسازی آن در آینده نبرد در جبهه های میدانی یمن و در عرصه سیاسی هرگز راضی به قبول شرایط پیشنهادی نخواهند شد؛ آن هم در زمانی که مأرب در آستانه آزادسازی کامل به دست نیروهای دولت نجات ملی متشکل از رزمندگان انصارلله، ارتش و کمیته های مردمی می باشد.

۴- شایان به ذکر است که سعودی در عرصه سیاسی و طرح گزاره های مبتنی بر سیاست برای پیشبرد اهدافش به مانند عرصه نظامی تلاش دارد تا رویکرد منحصرانه ای را در باره یمن بدون دخالت دادن دولت نجات ملی اتخاذ کند. به عبارت بهتر ریاض با رهیافت عملی مذکور درصدد است تا دولت نجات ملی را با ارائه طرح ها و پیشنهادات خود در محذوریت داخلی و بین المللی قرار دهد و از این طریق منافع خود را با توجه به مقضیات زمانی و مکانی در یمن تأمین کند و فرصت احیاء، تقویت و تنفس را برای نیروهای تحت امرش فراهم سازد که در محورهای مختلف مانند مأرب در وضعیت شکست قرار دارند.

۵- بالاخره اینکه آنچه ائتلاف سعودی را مجاب کرده است تا همزمان با نزدیک شدن آزادسازی مأرب طرح پیشنهاد مذکور را که به نوعی امتیازدهی ریاض به صنعاء به شمار می آید، متأثر از شرایط میدانی یمن از یکسو و تحولات بین المللی مرتبط با یمن از سوی دیگر است. در واقع ریاض در فضای جغرافیای سرزمینی یمن با فارغ شدن از دغدغه مأرب و متوقف سازی پیشروی های دولت نجات ملی می تواند روند همکاری های خود را با بازیگران فرامنطقه ای در یمن(آمریکا و انگلیس) جهت نقش آفرینی در مناطق شرقی بویژه استان المهره با دقت و توجه بیشتری به انجام برساند. از این رو می توان ادعا کرد که این پیشنهاد درباره مأرب به صنعاء نیز با مشارکت و همفکری ریاض با این بازیگران فرامنطقه ای تنظیم شده و به صنعاء ارائه شده است. در همین راستا می باشد که میانجی های منطقه ای را نسبت به مطالبات خود جهت برقراری ارتباط با صنعاء برای بالا بردن ضریب موفقیت طرح پیشنهادیش فعال کرده است.

مصطفی مطهری

(مصطفی مطهری؛ دکترای علوم سیاسی و کارشناس مسائل شبه جزیره عربستان)


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید