آمریکا: آماده مذاکره با ایران هستیم

به گزارش اسپوتنیک

ایران

جن ساکی وزیر امور مطبوعاتی رئیس جمهور آمریکا، در جلسه توجیهی اظهار داشت: ما برای برقراری ارتباط دیپلماتیک آزاد هستیم، نظر ما این است که دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای است.

به گزارش نباء خبر، وزیر امور مطبوعاتی رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد: آمریکا آماده مذاکره با ایران است، اما نه برای دادن امتیاز!

به گزارش اسپوتنیک، جن ساکی وزیر امور مطبوعاتی رئیس جمهور آمریکا، در جلسه توجیهی اظهار داشت: ما برای برقراری ارتباط دیپلماتیک آزاد هستیم، نظر ما این است که دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای است.

وزیر امور مطبوعاتی رئیس جمهور آمریکا گفت: ایران از تحقق (توافق نامه ها) بسیار دور است، هیچ چیز در اینجا تغییر نکرده است.

آنها هیچ اقدامی برای پیروی از (توافق نامه ها) انجام ندادند و ما هیچ اقدامی برای نشان دادن آمادگی برای پاسخگویی به خواسته های آنها انجام ندادیم. در این مرحله، اروپایی ها منتظر پاسخ ایران به دعوت مذاکره هستند.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید