سهمیه های المپیک ایران به عدد ۵۸ رسید

به نقل از خبرگزاری ورزشی

در حال حاضر کاروان ایران ۵۸ سهمیه برای حضور در بازی های المپیک توکیو دارد. البته از این ۵۸ سهمیه ۲۴ سهمیه مربوط به تعداد نفرات تیم‌های والیبال و بسکتبال است و در واقع تاکنون ۳۳ سهمیه انفرادی و سه سهمیه تیمی برای ایران به دست آمده است.

به گزارش نباء خبر،کشتی توانست سهمیه های کاروان ایران برای حضور در بازی‌های المپیک توکیو را به ۵۸ سهمیه برساند.
با برگزاری مسابقات کشتی فرنگی و آزاد گزینشی المپیک در قاره آسیا، سهمیه های کاروان ایران به عدد ۵۸ رسید.
ایران تاپایان سال ۹۸، ۵۲ سهمیه گرفته بود که شیوع ویروس کرونا باعث لغو مسابقات انتخابی المپیک شد و تنها در آخرین ساعت سال ۹۹، یک سهمیه دیگر در رشته تنیس روی میز به دست آمد.
اکنون با آغاز مجدد مسابقات انتخابی المپیک، کار نمایندگان ایران برای گرفتن سهمیه های باقی مانده آغاز شده است و در اولین گام، کشتی توانست پنج سهمیه دیگر (سه سهمیه در کشتی آزاد و دو سهمیه در کشتی فرنگی) برای ایران بگیرد و در حال حاضر کاروان ایران ۵۸ سهمیه برای حضور در بازی های المپیک توکیو دارد. البته از این ۵۸ سهمیه ۲۴ سهمیه مربوط به تعداد نفرات تیم‌های والیبال و بسکتبال است و در واقع تاکنون ۳۳ سهمیه انفرادی و سه سهمیه تیمی برای ایران به دست آمده است. (شمشیربازی یک سهمیه تیمی و سه سهمیه انفرادی دارد).


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید