برچسب: آسیا تک

ابر ایران، پروژه مشترک دولت و بخش خصوصی برای توسعه شبکه...

پروژه ملی «ابر ایران» هفته گذشته در قالب تفاهمنامه‌ای بین دولت و بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری ٢ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومانی رونمایی شد.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر