برچسب: آنتی تحریم

اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های فراپادمانی آژانس متوقف شد

از این پس، همکاری‌های ایران و آژانس صرفا بر مبنای تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت تا زمانی که با لغو تحریم‌ها به صورت عملی و ملموس، زمینه برای بازگشت ایران به اجرای مجدد این اقدامات فراهم گردد.

ارز های دیجیتال ؛ ابزار جنگ با تحریم‌ ها

به نقل از صدانیوز ،از تولد اولین رمز ارز در سال ۲۰۰۹ تاکنون،‌ تنوع ارز های رمزپایه در جهان به بیش از ۹۰۰ نوع...

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر