برچسب: اردو گاه عراقی

وقتی اردوگاه عراقی‌ها به دست اسرای ایرانی افتاد

آن شب اردوگاه در اختیار اسرای ایرانی بود و همه خوشحال بودند. غافل از این که این کار از سوی عراقی‌ها بدون پاسخ نخواهد ماند.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر