برچسب: الیاس نادران

بازنشستگان: آقای نادران در صداوسیما عذرخواهی کنید/ فیش حقوقی خود را...

این بازنشستگان از صداوسیما به عنوان رسانه ملی درخواست دارند با دعوت از نادران؛ از او بخواهند در ارتباط با اظهارات خود توضیحات روشن ارائه دهد.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر