برچسب: اوراق بدهی

14هزار میلیارد تومان کسری‌بودجه دولت تا پایان سال

محاسبات نشان میدهد از آنجا که دولت باید از این طریق 125 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را تا پایان سال جبران کند تا کنون در مجموع سی و نه هفته، 110 هزار و 900 میلیارد تومان اوراق بدهی به بانکها ونهاد های سرمایه ای فروخته شده است بدین ترتیب هنوز دولت بایدتا پایان سال 14 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق بدهی به فروش برساند.

رنج مردم ایران زیر فشار اوراق بدهی

رشد بیش از صد درصدی هزینه‌های لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی درکنار افزایش حدود ۲۰‌درصدی درآمدهای مالیاتی معنایی جز این ندارد که در آینده نزدیک تمامی درآمدهای مالیاتی نیز برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت کفایت نخواهد کرد و عملا دولت ایران ورشکسته می‌شود.

معمای نفت در بودجه 1400

سهم درآمدهای نفتی در بودجه از ۵۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است. کاهش درآمدهای نفتی در منابع بودجه به وسیله فروش دارایی‌ها، انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی پوشش داده‌ شده است.

ورود ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار سرمایه

قصد داریم شرکت های سهامی عام بورس را با هدف تکمیل پروژه های جدید و نا تمام راه اندازی کنیم. برخی از پروژه های گذشته و جدید برای تکمیل به منابع ریالی نیاز دارند، اما ساختار آنها به گونه‌ای است که از طریق ابزارهایی مانند اوراق بدهی نمی‌توان نسبت به تامین مالی آنها اقدام کرد. در حالی که ریال مورد نظر در بازار سرمایه وجود دارد.

بلاتکلیفی ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی دولت

در شرایطی که بانک مرکزی نمی‌تواند به میزان مناسبی اوراق بدهی دولت از بانک‌ها را خریداری کند، دولت به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانک مرکزی از ارائه اوراق بدهی به ازای بدهی‌های قبلی خود به بانک مرکزی سر باز می‌زند.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر