برچسب: اکستاکسنت

آیا انفجار نطنز محصول عملیات مشترک امریکا و اسراییل بود؟

نیویورک تایمز معتقد است که چون حادثه در نطنز «نتیجه یک عملیات پیچیده‌تر از استاکس‌نت» است، پس باید دست همان رژیم پشت آن باشد که استاکس‌نت را مدیریت کرد.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر