برچسب: بازار باز

۶ نکته درباره راه‌اندازی عملیات بازار باز

اگر کسری بودجه دولت در میان مدت (نه در یک سال خاص که ممکن است ضرورت نداشته باشد) از کنترل خارج شود، تحت هر نوع چارچوب سیاستگذاری پولی و حتی با استقلال ۱۰۰ درصد بانک مرکزی، رشد نقدینگی از کنترل خارج خواهد شد و عملیات بازار باز هم مانعی برای آن نخواهد بود.

اجرای عملیات «بازار باز» در بانک مرکزی

«شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی» در پاییز امسال برای نخستین بار به بانک مرکزی اجازه داد تا از «عملیات بازار باز» استفاده کند.هرچند که این عملیات زمان‌بر است و در درازمدت پایه‌های اقتصاد ایران را تقویت می‌کند و نمی‌توان انتظار تحولات ناگهانی و کوتاه‌مدت از آن داشت، با این حال این مسیری است که دیر یا زود اقتصاد ایران باید آن را می‌پیمود.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر