برچسب: بانگداری الکترونیک

چگونه نشانه‌های آلودگی رایانه به ویروس را تشخیص دهیم؟

رایانه های شخصی حدود ۳۰ سال است که به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده اند و ویروسهای رایانه ای به اندازه گذشته دیگر مرموز نیستند اما چگونه می توانیم نشانه‌های آلودگی دستگاهمان به ویروس را تشخیص دهیم؟.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر