برچسب: تغییر پارادایم

تغییر پارادایم به اقتصاد آبی برای نگهداری از ایران

براساس آنچه اقتصاددانان و فعالان و کارشناسان اقتصادی دلسوز به این سرزمین به اتحاد رای رسیده‌اند شماری از تهدیدها هستند که اقتصاد و کسب و کار و زندگی ایرانیان را زیر ضرب گرفته‌اند. یکی از تهدیدهای خطرناک و از مهار خارج شده شکل و ماهیت روبه ‌رو شدن و رویارویی مدیران و نیز شهروندان با کمیت و کیفیت منابع طبیعی است.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر