برچسب: دکتر حمیدرضا صدر

کارشناس فوتبالی که مرگ خود را پیش‌بینی کرده بود!

دکتر حمیدرضا صدر در مشهد به دنیا آمد و بعد از شش ماه به تهران آمدند تا رویاپردازی او قبل از یکسالگی شکل بگیرد؛ نه بخاطر حضور در تهران بلکه بخاطر هوش ذاتی‌اش که خانواده را سورپرایز کرده بود.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر