برچسب: زیر زمین

اولین پایگاه «زیرزمینی» نیروی هوایی ارتش رونمایی شد

در این پایگاه‌ها تعداد جنگنده‌ها، وضعیت آمادگی، تسلیحات مورد استفاده و شرایط تعمیر و نگهداری جنگنده‌ها از دید دشمن مخفی می‌ماند و همین موضوع تا حد قابل توجهی ابتکار عمل را در دست کشور دارنده چنین پایگاهی قرار می‌دهد.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر

هشدار بحران مالی در جهان