برچسب: سیاست دیجیتال

سیاست دیجیتال؛ فرصتی تاریخی برای توسعه ایران

حکومت ایران در همه ارکان خود نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌هایش ذیل عنوان سیاست دیجیتال است. ظرفیت‌های ایران برای این تحول بسیار استثنائی و تاریخی است و می‌تواند تحولی تاریخی در رشد و توسعه ملی ایجاد کند.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر