برچسب: شخصیت

هوش مصنوعی می‌تواند براساس تصاویر شخصیت افراد را قضاوت کند

پژوهشگران روسی از دانشگاه HSE و دانشگاه باز علوم انسانی و اقتصاد با استارتابی به نام BestFitMe همکاری کردند تا زنجیره‌ای از شبکه‌های عصبی مصنوعی را آموزش دهند تا براساس تصاویر چهره‌ی انسان‌ها قضاوت‌های شخصیتی قابل‌اطمینانی انجام دهد.

رشتۀ دانشگاهی شخصیتتان را لو می دهد

رشته‌های دانشگاهی مختلف، خصیصه‌های شخصیتی خاصی را بین دانشجویان تقویت می‌کند.  صدا نیوز ،به نقل از معاون دانشجویی وزارت بهداشت، آیا فرقی می‌کند که در...

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر