برچسب: عدم استقبال

عدم استقبال از حج تمتع به خاطر نبود اعتماد به سعودی...

ثبت نام تمتع همانطور که پیش بینی میشد به خاطر عدم اعتماد مردم با استقبال گسترده روبه رو نشد و سازمان حج بخاطر پر...

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر