برچسب: غفوری فرد

حسن غفوری فرد؛ از شاگردی در مغازه، تا تحصیل در آمریکا...

او پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد دانشگاه تهران شد و در دانشکده علوم به تحصیل در رشته فیزیک پرداخت. در این دانشگاه شاگرد زبده دکتر محمود حسابی و دستیار ویژه او بود.

مواضع بدون روتوش و پرهزینه حسن غفوری فرد ،اصولگرایِ منصف و...

حسن غفوری فرد سال 1400 از انتخاب سید ابراهیم رئیسی دفاع کرد، اما به سرعت نگرانی اش درباره آینده دولت را با توجه به کابینه چینش شده و برنامه ها و وعده های داده شده علنی کرد و نسبت به نحیف شدن سرمایه اجتماعی هشدار داد.

هشدار درباره رفتارهای خطرناک احمدی نژاد

غفوری فرد می گوید: احمدی نژاد اگر بخواهد با شورای نگهبان در بییفتد یا دور بزند حتما ضرر خواهد کرد. ساختار نظام خیلی خیلی...

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر