برچسب: قاضی منصوری

احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟

حال که قاضی معروف و پرقدرتی متهم به دریافت رشوه‌های میلیاردی هستند، این سؤال مطرح شده است که مگر می‌شود فقط یک‌بار و برای اعمال نفوذ در یک پرونده این قضات رشوه دریافت کرده باشند؟

ابهام در یک مرگ مشکوک

وکیل قاضی متواری گفته است: اینکه تاکنون عکسی از صورت و چهره قاضی منصوری منتشر نشده است، برای ما هم جای سؤال و ابهام دارد؛ البته دادستان کل کشور نیز اعلام کردند که مرگ قاضی منصوری برای آنها نیز دارای ابهام است.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر