برچسب: منوچهر آریان پور

منوچهر آریان‌پور کاشانی، صاحب فرهنگ لغت آریان‌پور

منوچهر آریان‌پور کاشانی از چهره‌های بنام فرهنگ معاصر ایران و صاحب فرهنگ لغت آریان‌پور در ۹۲ سالگی درگذشت.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر

video

جنگ اوکراین؛ جنگ غلات