برچسب: نانو جاذب ها

سبد محصولات نانو در حوزه آب کامل شد

مدیر گروه صنعت ستاد نانو با بیان اینکه اکنون سبد کاملی از محصولات نانو در حوزه آب داریم، گفت: طرح استفاده از نانو جاذب ها در ۱۰شهر و ۱۰۰روستا اجرا شده است.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر