برچسب: نظم نوین

به بهانه ترجمه کتاب «جهان همچنان غربی؟ »

در چارچوب زمانی و مکانی با توجه به قدرت‌یابی فزاینده بازیگران غیرغربی از جمله بازیگران آسیایی چه در مقیاس منطقه‌ای و چه در مقیاس جهانی، نظام بین‌المللی دچار تحولاتی در نحوه توزیع قدرت در سطح موردنظر شده است. این مساله می‌تواند نظم بین‌المللی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

آیا به زمان جنگ بزرگ نزدیک شده ایم؟

به نقل ازصدانیوز ،نظم موجود منطقه ای و بین المللی در شرف بهم ریخته شدن است که احتمالا هر نظم جدیدی نمی تواند منافع...

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر