برچسب: هنرمندان افغان

آشنایی با ستاره‌های افغانستانی هنر در ایران

این روزها بیش از هر زمان دیگر بیم بازگشت افغانستان به فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ می‌رود؛ سال‌هایی که تهدید حق حیات هنر و هنرمندان از جمله عواقب غمبارش بود.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر