برچسب: وزارت صمت

نتیجه ی بی وزیری یک وزارتخانه!

چهار ماه است که وزارت صمت بدون وزیر اداره می‌شود و در همین مدت، قیمت خودرو‌ها بدون ترمز در حال افزایش است.

آقای رئیس جمهور! باور بفرمایید به همین فضاحت است!

در سرپرستی آقای مدرس خیابانی در آن وزارت‌خانه، تغییر عجیبی در موضوع تخصیص ارز به وارد کنندگان کالای اساسی (بیش از پنج میلیارد دلار در سال) به وجود آمد. در گذشته انحصارهایی که برای برخی ایجاد می‌شد و هزاران جیب به سود یک کیسه خالی می‌گردید، با احتیاط و پنهان کاری صورت می‌گرفت و سعی می‌شد آن را کتمان نگه دارند.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر