برچسب: وهاب حقیقت

ایران در حال ساخت «بالن های مخابراتی» و «کشتی هوایی» است

الن‌های ارتباطی یا مخابراتی یک پلتفرم هوایی یا سامانه‌های هوایی هستند که از گاز سبک‌تر از هوا برای بلند شدن استفاده می‌کنند و شناور هستند و از طریق کابل به سکوی زمینی (لنگرگاه) خود مقید (متصل) می‌شوند.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر