برچسب: پادمان

اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های فراپادمانی آژانس متوقف شد

از این پس، همکاری‌های ایران و آژانس صرفا بر مبنای تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت تا زمانی که با لغو تحریم‌ها به صورت عملی و ملموس، زمینه برای بازگشت ایران به اجرای مجدد این اقدامات فراهم گردد.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر