برچسب: کشتی‌های جنگی ایران

گزارش نیروی دریایی آمریکا از عزیمت کشتی‌های جنگی ایران به بالتیک

موسسه نیروی دریایی آمریکا مدعی شد، طبق تصاویر ماهواره‌ای ناو بندر مکران به همراه ناو پشتیبان خود در حال نزدیک شدن به کانال مانش هستند و احتمالا مقصد نهایی آنها دریای بالتیک است.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر