برچسب: کووپارس

واکسن رازی کووپارس نخستین واکسن تزریقی – استنشاقی پروتئین

واکسن رازی کووپارس نخستین واکسن تزریقی - استنشاقی پروتئین نوترکیب کرونا است که توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و مطابق با دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت تولید و روز دوشنبه (۲۰ بهمن ماه) در همین موسسه مستقر در کرج رونمایی شد.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر