برچسب: کیلو وات

احتمال فعالیت ۵۰۰هزار دستگاه رمز ارز در ایران

وزارت صمت محدویتی برای انشعاباتی که اکنون بدون استفاده مانده، در نظر گرفته است. در حالی که می‌توان با تغییر تعرفه از این انشعابات برای استخراج رمز ارز استفاده کرد اما با محدود کردن این امکان، حداقل توان انشعاب را ۲۵۰ کیلووات در نظر گرفته‌اند.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر