برچسب: گروه طالبان

نگرانی همسایگان افغانستان از تحولات سریع این کشور

همسایگان افغانستان از نزدیک تحولات این کشور را رصد می کنند و ایران؛ روسیه و چین گرچه از حضور آمریکاییها و متحدان غربی این کشور در افغانستان ناراضی اند اما همزمان از خروج غیرمسئولانه نیروهای خارجی نیز خوشحال نیستند

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر